Zabytki

Unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy miasta wpisany został w całości do rejestru zabytków.
Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. Kazimierz Dolny uznany został za "Pomnik Historii".

Kościół św. Anny
Kościół św. Anny, nazywany szpitalnym, stoi przy ul. Lubelskiej kilkadziesiąt metrów za synagogą w kierunku wschodnim. Murowany kościół został wzniesiony około 1670 roku na miejscu wcześniejszego, drewnianego, XVI wiecznego lub starszego.
Budynek kościołu jest jednonawowy, z węższym od nawy, półkoliście zakończonym prezbiterium. Elewacje: frontowa i tylna zwieńczone są renesansowymi szczytami więcej

Kazimierz Dolny, ul. Lubelska
Kamienica Biała
pochodząca z XVI wieku, przebudowana w 1640 roku, elewacja pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Dużo skromniejsza fasada z attykami przypominającymi te z kamienicy celejowskiej, ale też prostsze. Tu miał przez wiele lat swoją pracownię malarz Zenon Kononowicz (1903- 1971). Na piętrze mieści się muzeum Oskara Sosnowskiego. Jak świadczy sympatyczna tabliczka na ścianie kamienicy, odrestaurowali ją "w 2002 roku Anna Sosnowska i Edgar Baker jako symbol miłości..."

Kazimierz Dolny, ul. Senatorska
Kamienica Celejowska
Kamienica Celejowska najważniejszy zabytek przy Senatorskiej, to jedna z trzech kamienic (obok kamienic Przybyłów) - szczytowych osiągnięć rodzimego stylu w późnorenesansowej architekturze mieszczańskiej
więcej

Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 11/13
Baszta
Podejście pod Basztę Położona o kilka minut dość uciążliwego marszu (bo pod górkę) od zamku kazimierska wieża zwana basztą jest najstarszym zabytkiem miasta. Została zbudowana z miejscowej opoki w XIII lub XV wieku jako jedyna kamienna część drewnianego zamku strzegącego w średniowieczu przeprawy na Wiśle. Po zamku nie ma juz nawet śladu
więcej
Kościół Farny
Kościół farny Imponująca, renesansowa bryła fary wznosząca się na północny wschód od rynku, dominuje nad nim i nad całym centrum Kazimierza. Obie pierzeje podłużnego rynku wyznaczają linie zbiegające się właśnie na wielkiej bryle fary. Z kolei dla patrzącego z dalszej odległości, z klasztoru lub znad Wisły, fara jest najniższym z trzech elementów (Fara - zamek - baszta) kolejno wznoszących się nad miastem, coraz wyżej i coraz dalej od rynku więcej

Kazimierz Dolny, ul. Zamkowa
Zamek
Widok z Baszty na Zamek i Kazimierz Zamek został zbudowany w połowie XIV wieku na rozkaz Kazimierz Wielkiego. W XV wieku dobudowane zostały dwa skrzydła mieszkalne (wyższe od strony zachodniej i parterowe od strony rzeki. W XVI wieku dobudowana została wieża mieszkalno-obronna. W czasach świetności, w latach 1509-44 zamkiem władali Firlejowie
więcej
Synagoga
W odległości kilkudziesięciu metrów od rynku, przy ul Lubelskiej, po prawej stronie widzimy synagogę. To XVIII wieczny budynek zbudowany z opoki i przykryty gontem. Budynek został zdewastowany przez Niemców w w1942 roku i odbudowany po wojnie. Przez pół wieku funkcjonowało tu kino. Kilka lat temu synagoga stała się własnością Żydowskiej Warszawskiej Gminy wyznaniowej więcej

Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 4
Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Klasztor Reformatów
Kościół Zwiastowania NMP i klasztor Reformatów Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztor Reformatów - położone sa na południe od rynku, na Plebaniej Górze i stanowią doskonały punkt widokowy. Z klasztornych murów obejrzeć można miasteczko i przede wszystkim położone na przeciwległym brzegu doliny grodarza, kościół Farny, a za nim zamek i górę trzech krzyży więcej

Kazimierz Dolny, ul. Klasztorna
©2009-2024