Kościół św. Anny

Kościół św. Anny, nazywany szpitalnym, stoi przy ul.Lubelskiej kilkadziesiąt metrów za synagogą w kierunku wschodnim. Murowany kościół został wzniesiony około 1670 roku na miejscu wcześniejszego, drewnianego, XVI wiecznego lub starszego.
Budynek kościołu jest jednonawowy, z węższym od nawy, półkoliście zakończonym prezbiterium. Elewacje: frontowa i tylna zwieńczone są renesansowymi szczytami. W dekoracjach, i - przede wszystkim - w konstrukcji, budynek kościoła szpitalnego jest wyraźnie wzorowany na farze.
Przy kościele również zabytkowy budynek XVII-wiecznego przytułku, które wtedy nazywano szpitalami - stąd nazwa kościoła. Obecnie w budynku siedzibę ma Kazimierski Ośrodek Kultury.
©2009-2021