Imprezy

43 Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych - czerwiec
Celem festiwalu jest przegl±d, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i ¶piewu ludowego a także popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie. Festiwal ma charakter konkursu.

Kazimierz Dolny | (81) 532-42-07, (81) 532-49-27 |   |  
Ogólnopolskie Targi Sztuki Ludowej - czerwiec
Impreza ma na celu popularyzację tradycyjnej sztuki ludowej.

Kazimierz Dolny | (81) 532-49-74
©2009-2024