Kościół Farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

Imponująca, renesansowa bryła fary wznosząca się na północny wschód od rynku, dominuje nad nim i nad całym centrum Kazimierza. Obie pierzeje podłużnego rynku wyznaczają linie zbiegające się właśnie na wielkiej bryle fary. Z kolei dla patrzącego z dalszej odległości, z klasztoru lub znad Wisły, fara jest najniższym z trzech elementów (Fara - Zamek - Baszta) kolejno wznoszących się nad miastem, coraz wyżej i coraz dalej od rynku.

Pierwszy kościół w Kazimierzu powstał w średniowieczu, prawdopodobnie zbudowany jeszcze w stylu romańskim. Parafia istniała w 1325 roku, z tym że nie ma pewności czy w miejscu dzisiejszej fary, czy raczej w rejonie ulicy Senatorskiej. Obecny budynek świątyni pochodzi zasadniczo z XVI wieku. Na początku wieku świątynia została zbudowana w stylu renesansu, i jeszcze w tym samym stuleciu dwukrotnie spaliła się i została odbudowana. Zasadnicza przebudowa miała miejsce na przełomie wieków XVI i XVII, a więc w okresie świetności Kazimierza. W latach 1586-89 nawa została odbudowana, a w latach 1610-13 znacznie podwyższona. Wtedy też powstało nowe prezbiterium.

Prace prowadzone były prawdopodobnie pod kierunkiem Jakuba Balina, znanego lubelskiego architekta pochodzącego z Włoch. W XVII wieku dobudowano do fary kaplice: Borkowskich (1612 - 15), Górskich (w 1615 roku, w czasie epidemii) i Różańcową (w latach czterdziestych) oraz zakrystię wraz z barokowym portalem prowadzącym do niej z prezbiterium. W drugiej połowie z kolei XVIII wieku zbudowana została dzwonnica.

W barokowym ołtarzu głównym można obejrzeć dwa obrazy J. Urańskiego z 1853, przedstawiające św. Kazimierza oraz męczeństwo św. Bartłomieja. Obraz Trójcy Świętej został przeniesiony z ołtarza do zakrystii oddzielonej marmurowym, barokowym portalem. Wewnątrz kościoła warto zwrócić uwagę na ozdobne, XVII-wieczne ławki, pochodzącą z tego samego okresu drewniana ambonę, rokokowym (XVIII wiecznym) baldachimem, oraz na kamienną chrzcielnica wykonaną w stylu rzeźbiarza Gucciego.

W świątyni na szczególną uwagę zasługują wspaniałe organy, należące do najstarszych w Polsce. Oprawa organów została wykonana w 1620 roku w modrzewiowym drewnie, z niezwykłą pieczołowitością, w stylu flamandzkim. przykładem wielkiego kunsztu snycerskiego inspirowanego sztuką flamandzką. W lecie odbywają się tu koncerty muzyki organowej.

fara-parafia: http://www.kazimierz-fara.pl

Dzwonnica
Położona obok fary XVIII-wieczna dzwonnica (przebudowana po pożarze w połowie XIX wieku) to siedziba Muzeum Złotnictwa, jedynej tego typu placówki w Polsce.

©2009-2024