Zamek

Zamek został zbudowany w połowie XIV wieku na rozkaz Kazimierz Wielkiego. W XV wieku dobudowane zostały dwa skrzydła mieszkalne (wyższe od strony zachodniej i parterowe od strony rzeki. W XVI wieku dobudowana została wieża mieszkalno-obronna. W czasach świetności, w latach 1509-44 zamkiem władali Firlejowie. Zamek został spalony i obrabowany w czasie potopu szwedzkiego a następne wieki to czas kiedy zamek popadał w coraz większą ruinę. Mimo, że jego rola obronna zanikała, zamek "brał udział" w działaniach wojennych: znajdowali tu schronienie konfederaci barscy, w czasie wojny 1809 roku Austriacy wysadzili część murów a w czasie powstania listopadowego Polacy ostrzeliwali stąd Rosjan.
Dzisiejszy stan zamku to efekt prac konserwatorskich prowadzonych zwłaszcza w latach 80-tych XX wieku. Na murach zamku, od strony Wisły urządzono taras widokowy. Wejście na zamek jest płatne - bilet, łącznie na zamek i basztę kosztuje 5 zł.

Zamek - widok na BasztęWidok z Baszty na KazimierzW tle Baszta i ZamekZamek - z prawej strony BasztaBasztaWidok z Baszty na Zamek i KazimierzPodejście do BasztyZamek - po prawej stronie kościół farnyZamek - po prawej stronie kościół farnyZamek - po prawej stronie kościół farnyZamek
©2009-2021