Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztor Reformatów

Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztor Reformatów - położone sa na południe od rynku, na Plebaniej Górze i stanowią doskonały punkt widokowy. Z klasztornych murów obejrzeć można miasteczko i przede wszystkim położone na przeciwległym brzegu doliny grodarza, kościół Farny, a za nim zamek i górę trzech krzyży.

Plebania Góra zwana była kiedyś Wietrzną Górą i to tutaj powstała pierwsza osada z której wywodzi się miasto Kazimierz. Z najstarszych kronik wynika, ze było tu niegdyś miejsce pogańskiego kultu a po chrystianizacji powstała kapliczka Matki Bożej. Jednonawowy Kościół p.w. Zwiastowania NMP został zbudowany w latach 1689-91, z fundacji Mikołaja Przybyły. W kościele zachował się pochodzący z tegoż okresu barokowy ołtarz ze słynącym łaskami obrazem zwiastowania.

W 1627 roku sprowadzono na Plebania Górę ojców franciszkanów reformatów. Wznieśli oni przy kościele klasztor rozbierając przedtem chaotyczną zabudowę wokół kościoła (strażniczą wieżę rozebrano dopiero 1680 roku). Klasztor, piętrowy budynek, z dużym wirydarzem, otoczony murami budowano w dwóch etapach; zasadniczą cześć zbudowano do 1645 a kolejne dobudowana w latach 60-tych. Klasztor stale zagrożony był osunięciami ziemi, stąd tez poddawany był prawie nieustannym remontom i przebudowom. Zachowane do dzisiaj mury pochodzą z lat 1708-1741.

Klasztor był ostoja patriotyzmu i miejscem oparcia dla powstańców 1831 i 1863 roku. W powstaniu listopadowym w klasztorze założono punkt sanitarny, udzielano też pomocy powstańcom styczniowym. Rosjanie zemścili się, wyrzucając franciszkanów z klasztoru, który uległ dewastacji. Franciszkanie powrócili tu w 1928 roku, ale już za okupacji klasztor zajęli gestapowcy. U podnóża klasztoru, w jego murze, umieszczone zostały płyty z nazwiskami ofiar gestapowców i niemieckich represji z czasie drugiej wojny światowej

©2009-2024