Synagoga

W odległości kilkudziesięciu metrów od rynku, przy ul Lubelskiej, po prawej stronie widzimy synagogę. To XVIII wieczny budynek zbudowany z opoki i przykryty gontem. Budynek został zdewastowany przez Niemców w w1942 roku i odbudowany po wojnie. Przez pół wieku funkcjonowało tu kino. Kilka lat temu synagoga stała się własnością Żydowskiej Warszawskiej Gminy wyznaniowej.
Synagoga leży miedzy Lubelską a Małym Rynkiem, do którego zwrócona jest frontem. Mały Rynek stanowił przed wojną centrum żydowskiego Kazimierza. Dziś oprócz synagogi pozostało po kazimierskich żydach niewiele zabytków: m. in. drewniany budynek jatek oraz kirkut.
©2009-2021