Zamek - Baszta - Góra Trzech Krzyży

Poniższa trasa jest nr 1 dla wszystkich turystów.

Zamek

Zamek został zbudowany w połowie XIV wieku na rozkaz Kazimierz Wielkiego. W XV wieku dobudowane zostały dwa skrzydła mieszkalne (wyższe od strony zachodniej i parterowe od strony rzeki. W XVI wieku dobudowana została wieża mieszkalno-obronna. W czasach świetności, w latach 1509-44 zamkiem władali Firlejowie. Zamek został spalony i obrabowany w czasie potopu szwedzkiego a następne wieki to czas kiedy zamek popadał w coraz większą ruinę. Mimo, że jego rola obronna zanikała, zamek "brał udział" w działaniach wojennych: znajdowali tu schronienie konfederaci barscy, w czasie wojny 1809 roku Austriacy wysadzili część murów a w czasie powstania listopadowego Polacy ostrzeliwali stąd Rosjan.
Dzisiejszy stan zamku to efekt prac konserwatorskich prowadzonych zwłaszcza w latach 80-tych XX wieku. Na murach zamku, od strony Wisły urządzono taras widokowy. Wejście na zamek jest płatne - bilet, łącznie na zamek i basztę kosztuje 5 zł.Dom Pruszkowskiego

Na przeciwległym do Wisły wzgórzu, na wysokim zboczu zbudowany został w 1938 roku dom zakłócający krajobraz, obrósł już historią i legendą i stał się trwałym tego krajobrazu elementem.

Baszta

Położona o kilka minut dość uciążliwego marszu (bo pod górkę) od zamku kazimierska wieża zwana basztą jest najstarszym zabytkiem miasta. Została zbudowana z miejscowej opoki w XIII lub XV wieku jako jedyna kamienna część drewnianego zamku strzegącego w średniowieczu przeprawy na Wiśle. Po zamku nie ma juz nawet śladu.
Przysadzista wieża ma ok 10 metrów średnicy i 20 metrów wysokości. Na jej szczycie znajduje się doskonały punkt widokowy na Kazimierz i Małopolski Przełom Wisły. Wieża jest udostępniona turystom, na szczyt prowadza wysokie schody, które do wysokości 6 metrów wiodą na zewnątrz murów i dopiero na tej wysokości prowadzą do wnętrza wieży i dalej klatką schodową na górę.Pracownia i dom Michalaka

Malarz Antoni Michalak zbudował dom na skraju wzgórza basztowego w 1929 roku. W okresie międzywojennym było to miejsce spotkań artystów i literatów, w czasie okupacji - schronienie konspiratorów i warsztat produkcji "lewych" dokumentów. Dziś mieszka tu Tadeusz Michalak - architekt i założyciel "Brulionu Kazimierskiego"

Góra Trzech Krzyży

Najwspanialszy punkt widokowy na miasto i Małopolski Przełom Wisły. Góra wznosi się 90 metrów nad dnem doliny Wisły.
Stojące tu trzy krzyże ustawili mieszkańcy parafii, którzy przeżyli epidemie pustoszące miasteczko w czasie wojny północnej na początku XVIII wieku. Ustawienie krzyży było juz wtedy kontynuacją wcześniejszej tradycji, bowiem nazwa Góra Krzyżowa pojawia się już w XVI wiecznych księgach miejskich.
Góra jest zwykle oblegana przez wycieczki. Na Górę Trzech Krzyży prowadzi szlak z rynku na prawo od Fary a dalej schodami zbudowanymi na stromym zboczu. Na ich szczycie niespodzianka - kasa fiskalna na której miły człowiek wydrukuje nam bilet za 2 zł. Oszczędni mogą próbować wejść na górę od strony wschodniej.

©2009-2024