Zamek w Janowcu

Zamek zbudowany w pierwszej połowie XVI był początkowo fortecą która w razie niebezpieczeństwa miała dać schronienie tutejszej ludności. Już w drugiej połowie XVI wieku został przebudowany przez Andrzeja Firleja na renesansowa rezydencję- powstał wtedy między innymi pałac w skrzydle południowym. Przebudowę prowadził słynny wówczas architekt włoski Santi Gucci Na początku XVII zamek po przejściu w ręce rodu Tarłow zostaje po raz kolejny przebudowany, tym razem w stylu barokowym. Między innymi znacznie rozbudowany zostaje pałac.

W czasie "potopu" Szwedzi obrabowali i zniszczyli zamek. Odbudowują go, już w stylu rokoko, Lubomirscy, którzy w międzyczasie weszli w jego posiadanie. Zamek miał się dobrze dopóki właścicielami byli magnaci - od końca XVIII kolejni właściciele nie mieli już finansowych możliwości utrzymywania ogromnej budowli i zamek powoli popadał w ruinę. Upadek przyspieszyły zniszczenia w czasie wojen napoleońskich z Austrią. W okresie międzywojennym zamek kupił Leon Kozłowski który był w stanie jedynie spowolnić proces upadku zamku. Pewnie dzięki kiepskiemu stanowi budowli nie zabrały komunistyczne władze po drugiej wojnie, i tak Leon Kozłowski stał się ostatnim i jedynym panem na zamku w całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W 1975 zamek zakupiło Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Muzeum przeprowadziło serię badań archeologicznych i architektonicznych (stąd jest dobrze znana historia zamku). Zamek został częściowo odbudowany, jest udostępniony do zwiedzania, jest tu filia Muzeum Nadwiślańskiego z wystawą dotyczącą historii zamku.
Więcej o zamku na stronie: Zamek w Janowcu nad Wisłą - www.e-lubelskie.eu

©2009-2024