Ulica Lubelska

To dawny trakt na Lublin przy którym znajduje się kilka ciekawych zabytków, przede wszystkim Synagoga i kościół św Anny.

Synagoga

W odległości kilkudziesięciu metrów od rynku, przy ul Lubelskiej, po prawej stronie widzimy synagogę. To XVIII wieczny budynek zbudowany z opoki i przykryty gontem. Budynek został zdewastowany przez Niemców w w1942 roku i odbudowany po wojnie. Przez pół wieku funkcjonowało tu kino. Kilka lat temu synagoga stała się własnością Żydowskiej Warszawskiej Gminy wyznaniowej.
Synagoga leży miedzy Lubelską a Małym Rynkiem, do którego zwrócona jest frontem. Mały Rynek stanowił przed wojną centrum żydowskiego Kazimierza. Dziś oprócz synagogi pozostało po kazimierskich żydach niewiele zabytków: m. in. drewniany budynek jatek oraz kirkut.

Kościół św. Anny

Kościół św. Anny, nazywany szpitalnym, stoi przy ul.Lubelskiej kilkadziesiąt metrów za synagogą w kierunku wschodnim. Murowany kościół został wzniesiony około 1670 roku na miejscu wcześniejszego, drewnianego, XVI wiecznego lub starszego.
Budynek kościołu jest jednonawowy, z węższym od nawy, półkoliście zakończonym prezbiterium. Elewacje: frontowa i tylna zwieńczone są renesansowymi szczytami. W dekoracjach, i - przede wszystkim - w konstrukcji, budynek kościoła szpitalnego jest wyraźnie wzorowany na farze.
Przy kościele również zabytkowy budynek XVII-wiecznego przytułku, które wtedy nazywano szpitalami - stąd nazwa kościoła. Obecnie w budynku siedzibę ma Kazimierski Ośrodek Kultury.

©2009-2024