Wykład o chrze¶ścijanach na Bliskim Wschodzie

14 maja 2015 w ramach Kazimierskich Wykładów Otwartych w Starej Wozowni ksi±dz profesor Józef Naumowicz przedstawi wykład "Chrze¶ścijanie na Wschodzie. Bogata historia i tragiczna teraźniejszoś¶ć."

Ks. prof. Naumowicz jest wybitnym specjalist± od pocz±tków Koś¶cioła na Wschodzie. Jest także duszpasterzem Ormian. Przedstawi powstanie, rozwój, podziały Ko¶ścioła na ziemiach będ±cych dzi¶ś przeważnie pod władz± muzułmanów. A to oznaczało i oznacza dzisiaj prze¶śladowania i męczeństwo.

Od dawna nie ma już wschodnich chrze¶ścijan w Kazimierzu. Potomkowie ormiańskich kupców przybyłych tu w XVII i XVIII wieku z biegiem czasu całkowicie zasymilowali się z Polakami. Nie ma też prawie zupełnie, Ormian w największym kraju bliskowschodnim - Turcji. Zostali wymordowani.

Przypomnijmy, że niedawno, 24 kwietnia, Ormianie na całym ś¶wiecie obchodzili setn± rocznicę rozpoczęcia ludobójstwa dokonanego przez Turków. W latach 1915-21 Turcy zamordowali ponad milion Ormian. Było to pierwsze ludobójstwo XX wieku, którego Turcja do dzisiaj nie potępiła i do którego się nie przyznała.

Tym bardziej należy zwracać uwagę na los chrześcijan na Wschodzie.

Wykład rozpocznie się o godz. 19:00 w Starej Wozowni, przy ul. Zamkowej 4
©2009-2019